वर्डप्रेस ब्लग को सुरूवात

Rabins.com.np को यस विशेष संस्करणमा स्वागत छ जहाँ तपाईंले आफ्नो वर्डप्रेस ब्लग (WordPress blog) बनाउने र सेटअप(setup) गर्ने तरिका सिक्नु हुनेछ। यो गाइडले बिशेष गरी नयाँ ब्लगर्सका (newbie) लागि आफ्नो ब्लग कसरी सेट-अप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउछ।

हजुरको पाहिलै पनि ब्लग छ भने पनि मैले तपाईंहरुको निम्ती केही व्यावसायिक सुझाबहरु सूचीबद्ध गरेको छु। आशा छ केही लाभ भने पक्कै मिल्ने छ।

यो वर्डप्रेस गाइडले निम्न कुरा सिकाउ छ:

Viewers Also Read:

  1. वेब हस्टिंग सुझावहरू (नेपालका लागि)
  2. Nepali to English Calender Conversion (Web App Code)
Accepting : payment accept